Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Розвиток електрозв'язку в період незалежності України

Розвиток i удосконалення засобів зв'язку в Донецькій області проводиться на основі національної програми України на період до 2005 року.

Спираючись на існуючу матеріальну базу, вводять нові потужності зв'язкiвцi Краматорська. Шість існуючих телефонних станцій загальною ємністю близько 50 тисяч номерiв доповнили АТС 41/44 на 14500 номерів. Крім того, будуються дві цифрові телефонні станції приватних операторів, кожна ємністю 1000 номерів. До речі, у мiстi успішно працюють як державні, так i часні оператори. Це усім відомий "Інтернет", стільниковий зв'язок "DCC", транкiнговий зв'язок "Моторола", пейджинговий зв'язок. На 1 січня 1999 року щiльнiсть установлених телефонів складала 60 одиниць на 100 родин. Почалося будівництво телефонної каналiзацiї ВОЛЗ (волоконно-оптичної лінії зв'язку) на ділянці Краматорськ - Костянтинiвка. Реконструйовано систему телеграфного зв'язку: енергоємне устаткування "Никола Тесла" демонтовано, а абоненти АТ "Телекс" підключені до електронного устаткування iСК2, 4 Донецька

У серпні 1995 року почала працювати апаратура iМК-480С Марiуполь - Донецьк i Марiуполь - Володарськ, яка працює по коаксіальному кабелю. Ця цифрова система передачі дозволяє значно підвищити навантажувальну стiйкiсть i зменшити нагромадження перешкод на лiнiї шляхом регенерації сигналу.

1997 рік був ознаменований тим, що в Марiуполi було введено в дію станцію 5ESS АТС-52 ємністю 10240 номерів. Це єдина цифрова комутаційна система п'ятого покоління, що виробляється на Україні СП "Чезара Lucent Тесhnоlоgiеs". Вона здатна одночасно комутирувати 30000 викликів. Крім того, станція має виносний комутаційний модуль (RM). Зв'язок між виносом i станцією здійснюється по оптично-волоконному кабелю. Станція веде цілковиту тарифiкацiю місцевих розмов абонентів. Наприкiнцi 1997 року між АТС-24 i АТС-39 була включена радіорелейна цифрова лінія, виготовлена фірмою "Ериксон". А через рік тут почала працювати телеграфна апаратура тимчасового розподілу (ТВР) на 300 каналів, з підключенням до інтегральної станції каналорозподiлювача iСК-2,4 м.Донецька. Апаратура ТВР-300 дозволила замінити станцію "Никола Тесла", визволити площі, зменшити енергоємність устаткування i поліпшити якість зв'язку.

У Дружковцi в 1995 році на АТС-490 у селищі Райськ устаткування В-2-2 замінено на ІКМ. Уведена тризначна нумерація ВСС на АТС-3. У 1999 році на АТС-91 села Кондратiвка встановлено апаратуру АВН i iКМ-15. У 2000 році введено апаратура ІКМ-30 між  АТС-3 i АТС-4, на МТТС почали діяти таксофони "ТЕЛЕКАРТ".

Мережа зв'язку Добропiльського району нараховує 3 мiськi станції, загальною ємністю 7500 номерів i 20 сільських АТС типу АТСК 50/200, монтованою ємністю 1300 номерів. Крім того, в міську мережу включено 6 відомчих станцій. Використання ємностi - 98 %

Технічне переоснащення торкнулося i Харцизька. У 1996 році введено в експлуатацію ПСК-1000 (АТС-47). У 1998 році тут встановлено телеграфну апаратуру ущільнення ТТ-144 на телеграфну станцію Донецька. Ємність АТС-4 доведена до 5000 номерів. Протягом 1998-2000 років встановлена апаратура ущільнення IКМ на села Петропавлiвка, Розсипне, Садове, Ольховчик.

Цифрова АТС-22 типу 5ESS ємністю 4096 номерів у 1999 році введена в Макiївцi. Починаючи з 1992 року, тут розвивається зв'язок з навколишніми селами: 1997 рік - заміна КНК на ІКМ-30-4 Яснувата - Червоний Партизан; 1999 - заміна В-2-2 на ІКМ-30 Ясинувата - Піски; замінений КАМА на ІКМ-30 Ясинувата - Орловка. У 1998 року КАМА, КРР були замiненi на IКМ-30 по ВОЛЗ.

У Горлiвцi з 1994 року почалося впровадження комп'ютерних технологій. Саме в даний час устаткування АВН замінене на АТС-4, АТС-5, а трохи пiзнiше i на АТС-2. По мiжмiському телефонному зв'язку довершена автоматизація зв'язку на всі райцентри i міста обласного підпорядкування України. Довершено роботи з автоматизації мiжмiського зв'язку абонентів відомчого зв'язку ВО "Артемвугiлля" по всіх напрямках, а в 1995 році на МТС підготовлено устаткування ІКМ-480, щоб включитися в нову цифрову мiжмiську станцію Донецька й організувати 4 канали для обслуговування банків за допомогою електронної пошти. В даний час починає працювати комерційний відділ.

У 1995 році в Светлодарскому вдвiчi розширена телефонна мережа i введено в дію АТС на 2000 номерів типу АТСКЕ "Квант". У 1999 році на АТС-3 змонтували устаткування автоматичного визначення номерів.

У м. Старобешеве у 1992 році почали використовувати ІКМ 30 - з'явилася можливість для виходу абонентів на мiжмiський зв'язок. Через два роки двочастотна напiвавтоматика замінена на автоматичний зоновий телефонний зв'язок "АЗТС-П". У 1998-1999 роках можливість виходити на автоматичний мiжмiський зв'язок одержали мешканці селищ Старобешевского i Тельмановского районiв.

Центр електрозв'язку №9 (Артемiвськ) сьогоднi - сучасне підприємство, яке поєднує 9 мiських, 33 сiльських АТС загальною ємністю понад 32000 номерів i 31535 абонентів мiського i сiльського телефонного зв'язку. Це 920 км повітряних i 450 км кабельних лiнiй зв'язку, 22506 радіоточок проводового мовлення, можливість виходу в мiжмiську i міжнародну телефонно-телеграфна мережа.

Сучасні технології вводяться в дію i у Красноармiйську. У 1992 році встановлено АВН на АТС-2, а з 1995 року ними вже користуються на сільських АТС - Грiшино, Шевченко. Одночасно починає діяти електронна АТС на 3000 номерів "Джерело" у мiстi Родинске. На мiжстанцiйних лiнiях застосовуються системи ІКМ-30. З 1999 року використовуються унiверсальнi таксофони "Телекарт" з підключенням у систему "Сирiус". У 2000 року побудовано АТС-97 на 500 номерів "Фарлеп" у м. Димiтрiв. У 1998 роцi в м. Красноармiйську автоматизовано переговорний пункт, будується комп'ютерна мережа. У 2000 році, завдяки використанню кабелю ВОЛЗ "Донбас-Днiпро-Донбас", з'явилася можливість включити ІКМ-480. Сьогодні в районі 19 тисяч радіоточок, 14 автоматизованих радiовузлiв

Центр технічної експлуатації сільських сполучних лiнiй Донецької фiлiї ВАТ "Укртелеком" було створено 1 липня 1998 року. Сюди був переданий цех по ремонту засобів зв'язку. Головна задача центра - забезпечення постійної i якісної роботи первинної сільської мережі в регiонi. Для оперативної лiквiдацiї ушкоджень центр має виробничу лабораторію, 7 лiнiйно-кабельних, 2 лiнiйно-будiвельнi i одну загальбудiвельну ділянка, а також ділянку механiзацiї i транспорту.

На початку 90-х років з появою комп’ютерів (ПК) iнформацiйнi технології починають застосовуватися в районних підприємствах електрозв'язку. Створюється мережа передачі даних з застосуванням вiдповiдних лiнiй зв'язку. Поступово збільшується використання персональних комп’ютерів. Виникає необхідність об'єднати їх у загальну мережу. Створюються локальні обчислювальні мережі. А з 1995 р. починається перехід на обробку даних у мережах з застосуванням персональних комп’ютерів. На цей час у Донецьку вже діє iнформацiйно-обчислювальна мережа, яка об'єднала всі мiськi підприємства електрозв'язку. Вона була створена з застосуванням оптоволокна кабельних лiнiй IЯР-5 i належного мережевого обладнання.

Широко використовується така сучасна інформаційна технологія, як документальний зв'язок, за допомогою якої можна передати по мережі текстову i графічну інформацію. Завдяки введенню в дію у 1993 р. автоматизованого вузла комутації повідомлень досягнута висока вірогідність інформації i швидкість її передачі. Послугами телефонного зв'язку користується не тільки населення, але й абоненти АТ-Телекс, об'єднана мережа якої забезпечує користувачів оперативним документальним зв'язком як в Україні, так i за її межами.

У 1997 р. на базі обчислювального центру було створено сервісний центр, у межах якого почали виникати автоматизовані вiддiлення зв'язку, обладнані персональними комп'ютерами, підключеними до iнформацiйно-обчислювальної мережі. Став до ладу вузол Інтернету.

Центр інформаційних технологій i технічного забезпечення - ЦIТТЗ як структурний підрозділ у складі обласної фiлiї Укртелеком створено 1 січня 1999 р. На нього покладено обов'язки органiзацiї розробки i застосування програмного забезпечення, пов'язаного з автоматизацією процесів формування i надання послуг зв'язку, а також вирішення питань будівництва i експлуатації мережі обчислювальної техніки. Окрім цього, в мережах взаємодії з сервісними службами м. Донецька i області, ЦiТТЗ забезпечує єдину технологію обробки інформації щодо наданих послуг телефонного i телеграфного зв'язку на сiльських, мiських i мiжмiських станцiях (включаючи U`tel). Сюди входять i послуги рівня високих технологій, iнформацiйнi Інтернет-послуги, електронна, голосова пошта, iР-fах, послуги доступу до глобальної мережі i органiзацiя "останньої милі" (встановлення модемiв, маршрутизаторiв, роутерiв, органiзацiя i налагодження "Ethernet"-ЛВС, захист iнформацiї, iнженерно-технiчна i консультативна підтримка спецiалiстiв інших підприємств).

З 1996 р. застосовується "інтегрована iнформацiйна система" об'ємом 12 програмно-апаратних комплексів. Найбільш значимі з них - "АСКР-область", "Технооблiк", "Графiчне зображення технооблiку", "Бюро ремонту", "Бiллiнгова система для "Інтернет-користувачiв".

У 2000 р. впроваджено ядро програмно-апаратного комплексу "АСКР-область".

З липня 2001 р. здійснено перехід на нову типову структуру ЦIТТЗ. Створені сектори розвитку iнформацiйних систем та їх експлуатації, їх спецiалiсти підтримують ЛВС в Донецьку та області, де експлуатується понад 1000 одиниць комп'ютерного i серверного обладнання, а також понад 450 одиниць активного i пасивного мережного обладнання. Крім того, вони займаються технічною експлуатацією вузлів Інтернет i Frame Relay, ремонтом обчислювальної техніки.

Для автоматизації виробничих процесів використовуються головним чином власні програми, які розроблюються на основі прогресивних технологій. Нині програмні розробки орiєнтованi на використання переваг Інтернет-технологiй у місцевих ЛВС.

Донецький ЦIТТЗ власними силами розробив бiллiнгову систему послуг Інтернету по анонімному доступу. У центрі є студія Web-дизайну, яка оформляє Web-пропозиції, а також розробляє Web-сторінки i Web-сайти.

У Донецькій області застосовуються переважно програмні розробки ЦIТТЗ. Використання єдиного програмного забезпечення по всьому регіону дозволяє швидко модернізувати програми i оперативно збирати інформацію з усіх центрів i цехів фiлiї по єдиній схемі.

У зв'язку зі зміною стратегії будівництва корпоративної мережі "Укртелекому" на основі "АТМ" Донецька фiлiя змінила пiдходи до будiвництва внутрішньої регiональної мережi i прийняла за основу технологiю "Frame relay", яка буде мати переваги найближчі 10-15 рокiв. Аби набути практичного досвіду в побудові нових технологій, ще в 1999 р. створено iнформацiйне кiльце. Воно дозволило забезпечити обслуговуванням сучасних комп'ютерних технологiй всi служби ЦТЕ Донецька i сервісного центру, а також створити значний iнформацiйний ресурс для виконання задачі "Технiчний облiк".

Обласний вузол "Frame relay" став до дії в грудні 2000 р. У комплексі з вузлом Інтернет, підключеним до ВОЛЗ "Днiпро-Донбас", вузли стали основою розвитку високих технологій в містах області, а також опорною високошвидкісною мережею підприємства. Впроваджується автоматизована система комплексних розрахунків "АСКР-область". У цей же час під егідою Донецької фiлiї «Укртелекому створена Координацiйна Рада розвитку Інтернету.

Нині здійснюється робота над проектом побудови спецiалiзованого інтелектуального порталу ресурсів мiжвузiвської мережі з можливостями дистанційного навчання i сертифiкацiї спецiалiстiв у галузі iнформацiйних технологій.

З 1980 р. по 1988 р. Донецьке ОВТУЗ очолював Микола Євтухович Провороцький. За час його роботи в області побудовано 400 км кабельних лiнiй, три будівлі вузлів зв'язку, введено в дію АТС ємністю понад 170 тис. номерів, ряд ВОЛЗ для об'єднання міських АТС i т. iн.

У період, який передував загальний реорганiзацiї системи електрозв'язку України i створенню Укртелекому, а саме 1988-1994 рр., Донецьким ОВТУЗ керував В. М. Гриценко. Не дивлячись на надзвичайно складні загальноекономiчнi умови в цей період, в області було введено в експлуатацію АТС на 122 тис. номерів, 300 км кабельних лiнiй, в тому числі 65 км ВОЛЗ.

1995-1997 рр. Донецьку філію ВАТ «Укртелеком» очолював Л. І. Нетудихата. Свою трудову діяльність на Донецькій МТС він розпочав у 1978 р., з 1987р.- на керівних iнженерно-технiчних посадах. 3 1997 р. i до середини 2000 р. був Генеральним директором ВАТ «Укртелеком».

У 1995-1997 рр. в області побудовано 36 АТС загальною ємністю понад 80 тис. номерів. 1999 року Л. І. Нетудихата став лауреатом Державної премії України.

З 1997 р. керівництво Донецької фiлiї ВАТ «Укртелеком» здiйснював В. Я. Тесля, який в електрозв'язку Донецька працює з 1960 р., на ключових керівних посадах - з 1973 р.; має почесне звання "Заслужений працівник сфери послуг України". За його безпосередньою участю в області успішно здійснюється Комплексна програма створення національної системи зв'язку та подальшого розвитку мережі електрозв'язку. З 1998р. по 2000 р. в області побудовано 21 АТС ємністю 34 272 номери, в 1998 р. побудована волоконно-оптична лiнiя зв'язку Слов'янськ - Миколаївка довжиною 18,5 км. У 1998 р. автоматизовано 17 переговорних пунктів, задіяне електронне обладнання зонового зв'язку в п'яти вузлах. Велику увагу приділяє впровадженню нових  засобів  зв'язку та технологічних  процесів.

З вересня 2005 року посаду директора Донецької філії ВАТ «Укртелеком» обіймав Сікорський В. В.. Працював начальником відділу капітального будівництва Донецького обласного підприємства електрозв'язку "Донецьктелеком" з 1996 по 1998 рiк. З липня 1998 року був призначений виконуючим обов'язки, а з початку 1999 року - заступником директора Донецької дирекції Українського державного підприємства електрозв'язку "Укртелеком" з питань будівництва.

З січня 2008 року в. о. директора Донецької філії призначений В.П. Питель. Трудову діяльність в галузі зв’язку розпочав у березні 1980 року завідуючим відділом програмування та алгоритмізації Інформаційно-обчислювального центру. З січня 1992 по квітень 1997 р. працював начальником відділу АСУ, заступником директора, начальником Центрального телефонного вузла. З квітня 1997 р. по листопад 2006 року – начальник Центру технічної експлуатації місцевого телефонного зв’язку, з листопада 2006 по січень 2008 року – начальник Центру телекомунікаційних послуг.
В жовтні 2008 наказом Голови Правління ВАТ «Укртелеком» Питель В.П. назначений директором Донецької філії.

 

Останні роки велика увага приділяється впровадженню нової техніки та технологій, розвитку та модернізації існуючих мереж зв’язку, що дозволяє підвисити якість наданих послуг та забезпечити надійним зв’язком підприємства та населення міста Донецька та області.

На сьогоднішній день побудована  інформаційно – транспортна  мережа, яка включає 88 вузлів Інтернет, що забезпечують населення і підприємства області такими транспортними послугами, як «мережевий транзит»,  «виділена лінія», доступ за технологією «Frame Relay» (45 вузлів) із заданими параметрами швидкості прийому і передачі пакетів (кадрів), АТМ – високошвидкісної передачі і обробки даних, потребу в яких мають  банківські і фінансові установи області.

Крім того, для полегшення процедури доступу до інформаційних ресурсів міжнародної мережі Інтернет і масового використання, серед наукових установ, установ культури і простих громадян, що мають в користуванні стаціонарний телефон і комп'ютер, побудована інфраструктура мережі широкосмугового доступу. На даний момент в області змонтовані і діють 123 майданчики доступу за технологією іDSL (з них 77 - за технологією ADSL).

Крім того, практично всі споживачі телекомунікаційних послуг, що надаються Донецькою філією ВАТ «Укртелеком» мають доступ до глобальної мережі по комутованому  та беспарольному доступу.

Сформована, на базі різних мережних технологій,  регіональна мережа передачі даних забезпечує  потреби всіх споживачів комп'ютерних послуг до рівня  міст і районів області. По своїй насиченості і числу користувачів регіональна мережа Донецької області є однією з найпотужніших мереж в Україні разом з містами Київ, Харківською, Дніпропетровською і Запорізькою областями.

Поряд iз згаданими iменами донецьких електрозв'язкiвцiв не можна на сказати й про не менш заслужених, таких як: лауреат Державної премiї' УРСР А. Ф. Горкiн, заслужений зв’язківець України Л. О. Ткаченко, а також С. І. Алаєв, І. Н. Карташова, О. Ф. Ткаченко, Л. В. Кундилєва, Є. В. Гаврилова, Т. О. Сайко, М. Д. Сiроштан, Ю. І. Бельгейзимер, С. А. Щадько, А. М. Василевський, С. І. Пархоменко, І. П. Бистров, Б. К. Висоцький, А. П. Удовикa i багато iнших.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок