Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Методи модуляцiї сигналу

Амплiтудна модуляцiя (AM)
При амплiтуднiй модуляцiї (ASK - Amplitude Shift Keying) пiд керуванням вхiдного сигналу вiдбувається змiна амплiтуди несущого сигналу при незмiнних його частотi i фазi. При цьому на виходi модулятора присутнi несуща частота i двi бiчнi смуги, рiвнi сумi i рiзницi несущого i вхiдного сигналiв. AM одержала широке поширення в радiомовленнi i радiозв'язку. Варiантом AM є метод амплiтудної модуляцiї з однiєю бiчною смугою (ОБС).

Частотна модуляцiя (ЧМ)
При частотнiй модуляцiї (FSK - Frequency Shift Keying) пiд керуванням вхiдного сигналу вiдбувається змiна частоти несущого сигналу при незмiннiй його амплiтудi. Метод ЧМ використовується в телеграфнiй каналоутворюючий апаратурi, низькошвидкiсних модемах, радiомовленнi Укв-дiапазону.

Фазова модуляцiя (ФМ)
При фазовiй модуляцiї (PSK -Phase Shift Keying) пiд керуванням вхiдного сигналу вiдбувається зрушення фази несущого сигналу при незмiнних його амплiтудi i частотi. Метод ФМ використовується в основному в середньо швидкiсних модемах. Варiантами ФМ є методи вiдносної фазової модуляцiї (ВФМ) i квадратурної фазової модуляцiї (КФМ).

Комбiнованi методи модуляцiї
До комбiнованих методiв модуляцiї вiдносяться:

  • багатопозiцiйна амплiтудно-фазова, чи квадратурна амплiтудна модуляцiя (КАМ);
  • модуляцiя з гратчастим кодуванням (ГКМ);
  • амплiтудно-фазова модуляцiя без передачi несущої (CAP);
  • модуляцiя з безлiччю несущих (модуляцiя ДМТ), кожна з який модулюється за методом КАМ.
Iмпульсно-кодова модуляцiя (IКМ)
Метод IКМ (РСМ - Pulse Code Modulation) використовується для передачi голосу телефонними каналами i визначений у Рекомендацiї ITU G.711. Суть методу полягає в дискретизацiї аналогового сигналу за часом з частотою 8 кгц i за рiвнем iз кроком квантування до 256 (28), що вiдповiдає 8-розрядній двоїчній кодовій комбiнацiї. Для передачi одного голосового каналу в цифровому виглядi потрiбно пропускна здатнiсть 64 Кбіт/с (8 кгц х 8 розрядiв). Варiантом IКМ є метод диференцiальної iмпульсно-кодової модуляцiї (ДIКМ).

Дельта-модуляцiя (ДМ)
Метод дельта-модуляцiї (ДМ) заснований на аналiзi за визначеним параметром мовного сигналу, на передачi i синтезi сигналу на прийомi. Швидкiсть передачi при дельта-модуляцiї вiдповiдає частотi дискретизацiї (однорозрядне квантування) при швидкостях 30-40 Кбіт/с. Дельта-модуляцiя має найкращi параметри перешкодостiйкостi серед усiх методiв кодування. Вiдповiднi системи не втрачають працездатностi при виникненнi одиничних помилок i їхнiх пакетiв (серiй) малої тривалостi.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок