Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Протоколи

HTTP
Протокол HTTP забезпечує доступ користувачам до гiпертекстових документiв у форматi HTML (HTML - Hyper Text Markup Language). Такий документ може мiстити посилання на графiчнi чи текстовi файли, аудiо- чи вiдеозапису, а також посилання на iншi гiпертекстовi документи чи двоїчні файли (наприклад, архiви чи мультiмедiа-файли).

POP


POP (Post Office Protocol - "протокол поштового вiддiлення") - протокол, розроблений для забезпечення можливостi обмiну електронною поштою. Третя версiя даного протоколу (РОРЗ) є найсучаснiшою i найбiльш широко використовною. Саме за допомогою цього протоколу здiйснюється безпосередня доставка змiсту електронної пошти вiд вiдправника одержувачу.

NNTP


Служба новин (NNTP) чи електронних конференцiй призначена для спiлкування груп користувачiв, що мають загальнi iнтереси. Група новин мiстить окремi поштовi повiдомлення, що посилаються користувачами в групу за протоколом, який схож на електронну пошту. Доступ до групи новин може мати будь-який користувач Internet за умови пiдключення до сервера новин.

FTP


Протокол передачi файлiв (FTP) призначений для передачi файлiв мiж двома комп'ютерами. Деякi FTP-сервери пiдтримують систему квот - перш нiж одержувати файли з такого сервера, користувач повинен спочатку завантажити на нього визначений обсяг файлiв як своєрiдну оплату за наданi йому послуги.

SMTP


SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - простий протокол передачi пошти) - стандартний протокол передачi текстових повiдомлень електронної пошти в мережах TCP/IP. Також часто називається протоколом RFC 822 за iменем документа, у якому визначений стандарт структури повiдомлень SMTP.

РРР


РРР (Point-to-Point Protocol) - протокол сiмейства TCP/IP, призначений для передачi IP-пакетiв по видiленим телефонним каналам i тим, що комутируються. Протокол був розроблений для замiни протоколу SLIP, у порiвняннi з яким вiн має цiлий ряд переваг, наприклад, забезпечує динамiчне настроювання каналу, автоматичну iдентифiкацiю, автоматичний стиск заголовкiв i одночасну передачу пакетiв декiлькох протоколiв.

Gopher


Досить застарiлий протокол, розроблений в американському унiверситетi штату Мiннесота i який уявляє собою розподiлену iнформацiйно-довiдкову систему для Internet, iнтерфейс якої побудований на основi системи iєрархiчних меню. Сьогоднi його витiсняють спецiальнi пошуковi машини, працювати з якими можна за допомогою звичайного Web-браузера.

Telnet


Служба вилученого доступу (Telnet) дозволяє користувачам працювати на вилучених комп'ютерах за допомогою спецiальних термiнальних програм. Можлива також передача файлiв за пiдтримуваними протоколами.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок