Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Стандарти пейджингового зв'язку

RDS
Стандарт RDS (Radio Data System) призначений для передачi пейджингових повiдомлень радiоканалами ЧМ у дiапазонах УКВ i FM (вiдповiдно частоти 66-74 Мгц i 87-108 Мгц). У стандартi використовуються спецiальнi пейджери, що мають внутрiшнiй сканер, який вiдслiдковує сигнали, переданi в УКВ- i FM-дiапазонах.
Пiсля включення такий пейджер починає покроковий пошук за частотою у всьому доступному частотному дiапазонi для вiдшукання RDS-сигналу i пiсля його виявлення приймає це повiдомлення. Повiдомлення передаються невеликими пакетами, що складаються з чотирьох груп. Кожна група мiстить у собi кодове слово i контрольну суму для перевiрки вiрогiдностi прийому. Стандарт дозволяє здiйснювати роумiнг у будь-якому мiстi, де є RDS-оператор.

POCSAG
Стандарт POCSAG (Post Office Standartization Advisory Group) призначений для однобiчної передачi цифрових i буквенно-цифрових повiдомлень зi швидкiстю 512, 1200 i 2400 бiт/с. У стандартi POCSAG повiдомлення передаються пакетами, для кодування яких застосовуються частотна манiпуляцiя (FSK) i метод прямого виправлення помилок на основi надмiрностi з використанням спецiального циклiчного блокового коду. Передачi iнформацiйного пакета передує передача пакета тактової синхронiзацiї (преамбула), що переводить пейджер з режиму "чергового прийому" у режим "прийому повiдомлень". Пiсля пакета тактової синхронiзацiї iнформацiйнi пакети передаються один за одним. Будь-який iнформацiйний пакет мiстить вiсім кадрiв, кожний з яких складається з двох кодових слiв: заголовка (адреси) i безпосередньо iнформацiйної частини. Завдяки широкому застосуванню стандарту POCSAG, у багатьох країнах легко вирішується проблема роумiнгу, тому що використовується єдиний стандарт, що дозволяє працювати в дiапазонах метрових (146-174 Мгц) i дециметрових (403-470 Мгц) радiохвиль.

ERMES
Стандарт ERMES (European Radio Message System) призначений для однобiчної передачi цифрових (20-1600 знакiв) i буквено-цифрових повiдомлень (400-9000 символiв) з використанням символiв кирилицi, а також пiдтримки режиму передачi даних обсягом до 64 Кбайт. Пiд стандарт вiдведено частотний дiапазон 169,4-169,8 Мгц, що дозволяє органiзовувати 16 радiоканалiв з рознесенням частот, що несуть - 25 кгц. Передача повiдомлень здiйснюється пакетами зi швидкiстю 3000 чи 6400 бiт/iз iз застосуванням циклiчного кодування i прямою корекцiєю помилок. Структура iнформацiйного пакета складається з чотирьох кадрiв:

  • синхронiзацiї;
  • службової iнформацiї;
  • заголовка (адреси);
  • iнформацiйного повiдомлення


Для прийому повiдомлень стандарту ERMES застосовуються пейджери
зi скануючим за частотою приймачем.
Протокол ERMES передбачає наступнi види повiдомлень:

  • iндивiдуальний виклик кожного пейджера;
  • груповий виклик декiлькох пейджерiв;
  • широкомовна передача


Протокол дозволяє здiйснювати роумiнг у країнах, охоплених мережами ERMES, з попереднiм повiдомленням свого оператора про надання такого роду послуги.

FLEX
Стандарт FLEX (Flexible Widearea Protocol) є розробкою фiрми Motorola, здiйснює крiм звичайної однобiчної передачi повiдомлень органiзацiю поштової скриньки. Передача iнформацiйних повiдомлень здiйснюється на трьох швидкостях:
1600, 3200 i 6400 бiт/с. Кодування повiдомлень вiдбувається за допомогою квадратурної фазової манiпуляцiї (QPSK). Повiдомлення формуються в пакети фiксованої довжини i передаються в режимi реального часу.
Повний цикл передачi складає 128 пакетiв. Кожен пакет складається з блоку синхронiзацiї i 11 iнформацiйних блокiв. Крiм унiкальної адреси для кожного пейджера встановлюється визначений номер пакета вiд 0 до 127. При одержаннi номера свого пакета пейджер визначає, якi саме блоки йому необхiдно одержати за повний цикл передачi повiдомлень. За рахунок такого економiчного режиму декодування повiдомлень досягається значне зниження енергоспоживання пейджера i, отже, збiльшення термiну роботи вiд одного комплекту батарей або до перезарядження акумуляторiв.
Спецiальний алгоритм протоколу обмiну FLEX дозволяє при наявностi сильних радiоперешкод або нерiвномiрного прийому втрачати не всi повiдомлення, а лише тiльки малу їх частину. Технологiя FLEX забезпечує цiлiснiсть переданих даних завдяки наявностi системи захисту вiд загасань сигналу, що можуть виникати, наприклад, у тунелях.
Стандарт FLEX пiдтримує автоматичний роумiнг. На основi стандарту FLEX розроблене сiмейство високошвидкiсних стандартiв ReFLEX i InFLEXion.

АРОС
Стандарт АРОС (Advanced Paging Operators Code) розроблений компанiєю Philips у 1993 р., характерною його особливiстю є сумiснiсть зi стандартом POCSAG. АРОС призначений для однобiчної передачi цифрових i буквено-цифрових повiдомлень. Швидкiсть передачi повiдомлень складає 1200, 2400, 3200, 4800 i 6400 бiт/с. Кодування повiдомлень здiйснюється за допомогою квадратурної фазової анiпуляцiї (QPSK). Пiдтримується автоматичний роумiнг при переходi зi стандарту POCSAG в АРОС. Передбачено поступову замiну характеристик стандарту POCSAG характеристиками стандарту АРОС з урахуванням дiючої iнфраструктури мережi (термiналiв i устаткування


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок