Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Обчислювальна техніка

Motherboard


Motherboard (материнська плата) - основна плата комп'ютера, на якiй розташовуються мiкросхема з BIOS, роз`єми для установки центрального процесора, модулiв оперативної пам'ятi, додаткових карт розширення, роз`єми для пiдключення периферiйних пристроїв. По iншому її ще називають системною платою, оскiльки вона в сутностi виконує системоутворюючи функцiї побудови апаратної частини комп'ютера.

CPU


CPU (Central Processing Unit - центральний процесор) - надвелика iнтегральна мiкросхема, що керує роботою всiєї обчислювальної системи. Процесор складається з арифметико-логiчного пристрою (АЛП), пристрою керування i процесорної пам'ятi (процесорних регiстрiв).

ROM


ROM (Read Only Memory - постiйний запам'ятовуючий пристрiй, ПЗП) - тип пам'ятi, що допускає тiльки однократний запис. Використовується для збереження базових програм чи даних, що повиннi бути доступнi комп'ютеру при включеннi чивлення, тому що вмiст ПЗП зберiгається навiть при вимиканнi чивлення.

RAM


RAM (Random Access Memory - пам'ять з вiльним доступом, оперативний запам'ятовуючий пристрiй, ОЗП) - основна робоча пам'ять комп'ютера, у якiй зберiгаються команди i данi програм. Часто ОЗП називають "пам'яттю читання/запису", щоб пiдкреслити його вiдмiннiсть вiд постiйного запам'ятовуючого пристрою, що не допускає змiни свого вмiсту. При вимиканнi комп'ютера вмiст ОЗП не зберiгається.

Cache Memory


Cache Memory (кеш-пам'ять) - пам'ять, необхiдна для збереження даних, запит яких вiдбувається дуже часто. Вона вiдiграє роль буфера (пункту пересилання) мiж двома рiзними пристроями. Звичайно виготовляється на мiкросхемах статичної пам'ятi (яка не потребує регенерацiї), значно бiльш швидкодiючої, нiж пам'ять типу DRAM. Обсяг i швидкодiя кеш-пам'ятi є одними з параметрiв, якi визначають швидкодiю обчислювальної системи в цiлому. У сучасних мiкропроцесорах для максимального збiльшення швидкодiї кеш-пам'ятi остання виготовляється убудованою у кристал процесора. Це дозволяє їй працювати на тiй же тактовiй частотi, що i сам процесор.

FDD


FDD (Floppy Disk Drive) (нагромаджувач на гнучких магнiтних дисках) -пристрiй, призначений для читання i запису iнформацiї на гнучкi магнiтнi диски. В даний час для ПК застосовуються диски розмiром 3.5" на яких розмiщується до 1.44 Мбайт iнформацiї. Конструктивно вони виконанi в тонкому твердому пластиковому корпусi, у якому передбачена металева шторка, що перемiщюється, закрита в звичайному положеннi й автоматично вiдкривається для доступу магнiтних голiвок до поверхнi магнiтного шару дискети, коли дискета вставляється усередину дисковода.

HDD


HDD (Hard Disk Drive - нагромаджувач на твердому диску) - пристрiй, призначений для довгострокового збереження iнформацiї. На вiдмiну вiд дискет, у твердих дисках використовується пакет твердих дискiв розмiщених у герметично закритому корпусі, усерединi якого розташовується двигун, який їх обертає, група голiвок запису-читання i плата контролера з гнiздами для пiдключення кабелiв iнтерфейсу i живильних кабелiв. Стандартними iнтерфейсами твердих дискiв на сьогоднi є ESDI, IDE, SCSI i ряд iнших. Останнiм часом найбiльшою популярнiстю користуються два останнiх iнтерфейси.

ZIP-накопичувач


ZIP-накопичувач - пристрiй, що дозволяє робити читання/запис на спецiальнi носiї типу дискет, у яких використовується тверда пiдстава. Вони використовуються для обмiну даними, швидкого резервного копiювання чи архiвацiї. Технологiя ZIP розроблена в компанiї Iomega.

Magneto-optical drive


Magneto-optical drive (магнiтооптичний диск) - пристрiй для збереження даних, в основi якого лежить лазерна i магнiтна технологiя. Поверхневий шар магнiтооптичного диска має здатнiсть змiнювати свої властивостi пiд впливом магнiтного поля голiвки читання/запису. Однак для цього його поверхня повинна бути попередньо розiгрiта до високої температури, що здiйснюється за допомогою лазера, убудованого у пристрiй.

CD-ROM Drive


CD-ROM Drive (Compact Disk-Read Only Memory) - пристрiй для зчитування компакт-дискiв. Iнформацiя з таких дискiв зчитується лазерним променем, що змiнює свою iнтенсивнiсть, вiдображаючись вiд металiзованої поверхнi з записаною на неє iнформацiєю. Ця пластина запаяна усередину тонкого прозорого пластикового покриття, що охороняє її вiд механiчних ушкоджень. Компакт-диски можуть уставлятися безпосередньо в привод CD-ROM або використовувати спецiальну захисну касету - Caddy, схожу на захисний чохол дискети, що допомагає зберегти компакт-диски вiд зовнiшнiх ушкоджень.

CD-changer
CD-changer - пристрiй, у який можна одночасно установити кiлька компакт-дискiв. Поточна робота здiйснюється тiльки з одним диском. Його змiна вiдбувається автоматично або по командi комп'ютера i займає близько 1 -5 секунд. Такий пристрiй звичайно застосовують для роботи з бiблiотеками iнформацiї, записаними на компакт диски.

DVD
DVD (Digital Versatile Disk - цифровий унiверсальний диск) - найсучаснiший стандарт збереження iнформацiї на оптичному (лазерному) диску. Вiдрiзняється вiд звичайного CD-ROM збiльшеною майже в 30 разiв ємнiстю для запису iнформацiї (на даний момент - до 17 Гбайт).

Streamer
Streamer (стример) - нагромаджувач для збереження iнформацiї на магнiтних стрiчках. Найбiльше часто використовується як засiб резервного копiювання даних. Касети з плiвкою, що мiстять iнформацiю, можна зберiгати дуже довго. Вони значно дешевше твердого диска. Тому "вартiсть збереження" того самого обсягу iнформацiї для стрiчок на порядок нижче, нiж у твердого диска.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок