Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Роз`єми i шини

Socket 7
Socket 7 - роз`єми з 296 контактами, що використовується всiма процесорами класу Р5 - Intel Pentium, AMD K5 i К6, Cyrix 6х86 i 6х86МХ i Centaur Technology IDT-C6. В даний час материнськi плати з цим роз`ємом виробляються для роботи з процесорами К6 2, К6 2+ i К6 III.

Socket 8
Socket 8 - роз`єм з 387 контактами, спецiально сконструйований для процесорiв Pentium Pro. Вiн вимагає спецiальний корпус (multi-chip module), що включає кристал процесора й один чи два кристали SRAM для кеша iншого рiвня L2 (вiд 256 Кбайт до 1 Мбайт). Pentium Pro пiдтримує розмiр кешованої пам'ятi до 64 Гбайг i застосовується у високопродуктивних робочих станцiях i серверах;

Slot1
Slot 1 - роз`єм з 242 контактами для материнських карт, у який встановлюється процесор Pentium II, розмiщений у картриджi Single Edge Contact (SEC). Усерединi картриджа знаходяться кристал процесора i чипи SRAM (до 512 Кбайт). На материнськiй платi можуть бути встановленi один чи два роз`єми Slot 1. Кеш другого рiвня L2 може працювати на частотi, що складає 1/1, 1/2 чи 1/3) частоти процесора. На даний момент стандартом є 1/2, тому що бiльш висока частота вимагає, вiдповiдно, дорогих чипiв SRAM.

Socket 370
Socket 370 - 370-контактний роз`єм типу PPGA (контактна площадка), який використовується для процесорiв Celeron. Широко почав викуристувуватись пiсля того, як стало можливим упаковувати в один кристал ядро процесора i кеш-пам'ять другого рiвня. Згодом вийшов розвиток у виглядi FCPGA - 370-контактного роз`єму , яке використовується вже не тiльки для Celeron, але i для процесорiв Р III Coppermine.

Slot 2
Slot 2 - новий роз`єм для дочiрнiх карт, призначений для встановлення процесора Pentium II у картриджi бiльшого розмiру, а також для Pentuim III Xeon. Slot 2 не замiнить Slot 1, а планується для встановлення на рабочих станцiях i серверах вищого рiвня. На материнськiй платi може бути до 4 таких роз`ємів , а при використаннi спецiальних чипсетiв - навiть бiльше. Додатковий обсяг картриджа використовується для установки чипов SRAM. Процесори, якi встановлюються в Slot 2, пiдтримують розмiр кешованої пам'ятi до 64 Гбайт. З використанням коштовної конвейєрної (burst) SRAM-пам'ятi кеш L2 може працювати на частотi процесора;

Slot A
Slot A - бiльш раннє, нiж Socket А, роз`єм , що використовувався "класичним" Athlon, який був виконаний у видi картриджа. Механiчно Slot А повторює Slot 1, але розведення сигналiв iнше. Новi процесори AMD будуть випускатися за технологiєю 0.18 мкм i з кешем другого рiвня, убудованим у ядро. Це дозволить вiдмовитися вiд процесорної плати, на якiй розмiщюються мiкросхеми пам'ятi зовнiшнього кеша.

Socket A
Socket A (Socket 462) - 462-контактний роз`єм типу PPGA (контактна площадка), який використовується для процесорiв AMD Athlon (Thunderbird) i Duron. По зовнiшнiх розмiрах гнiздо унiфiковане з бiльш раннiми Socket 7 i Socket 370, тому на них можливо встановлювати охолоджуючи вентилятори, призначенi для Socket 7 i Socket 370.

Bus
Bus (шина) - внутрiшня iнформацiйна магiстраль комп'ютера, якою передаються данi, адреси i керуючi сигнали вiд однiєї складової частини комп'ютера до iншої. У ПК використовується процесорна шина, реалiзована у видi трьох основних магiстралей:

  • шина даних, що служить для двостороннього пересилання даних мiж пам'яттю i мiкропроцесором;
  • шина адреси (адресна шина), що задає, яка саме дiлянка пам'ятi буде адресована;
  • шина керування, що передає пристроям сигнали, якi керують їхньою роботою


У сучасних IBM PC i PC-сумiсних комп'ютерах у бiльшостi випадкiв використовуються такi шиннi архiтектури:

  • шина промислового стандарту архiтектури (ISA);
  • шина мiкроканальної архiтектури (МСА);
  • шина розширеної промислової стандартної архiтектури (EISA);
  • шина iнтерфейсу периферiйних компонентiв (PCI).
ISA
ISA (Industry Standard Architecture) (шина промислового стандарту архiтектури) - застарiлий варiант шинної архiтектури для ПК типу PC AT з розряднiстю 16/24 (16 Мб), тактова частота - 8 Мгц при граничнiй пропускнiй здатностi 5.55 Мбайт/с.

Enhanced ISA (EISA)
Enhanced ISA (EISA) expansion bus (шина розширеної промислової стандартної архiтектури) - 32-розрядний стандарт шини розширення, розроблений у свiй час з метою створення конкуренцiї шинi розширення Micro Channel Architecture (МСА) для IBM. Пропускна здатнiсть такої магiстралi - 33 Мбайт/с, але цей стандарт уже практично витиснутий з ринку шиною PCI.

МСА
МСА (Micro Channel Architecture) (шина мiкроканальної архiтектури) - специфiкацiя 32-розрядної шини розширення, розроблена IBM для комп'ютерiв сiмейства PS/2. Дана шина не сумiсна з жодною iншою i має розряднiсть - 32/32 (базова -8/24, iншi - як розширення). Пiдтримує функцiю Bus Mastering, має арбiтраж i автоматичну конфiгурацiю, синхронна (жорстко фiксована тривалiсть циклу обмiну), гранична пропускна здатнiсть - 40 Мбайт/с. В основнiй секцiї конструктива передбаченi лiнiї для передачi звукових сигналiв. Додатково поруч з одним з роз`ємів може встановлюватися роз`єм вiдеорозширення (20 контактiв). Багатьма параметрами шина схожа на EISA, тому що поява EISA була обумовлена власнiстю IBM на архiтектуру МСА.

PCI
PCI (Peripheral Component Interconnect) (шина iнтерфейсу периферiйних компонентiв) - один iз трьох типiв сучасної шинної архiтектури персональних комп'ютерiв. Шина несумiсна нi з якими iншими, має розряднiсть 32/32 (розширений варiант
64/64), тактову частоту - до 33 Мгц (PCI 2.1 - до 66 Мгц), а пропускну здатнiсть - до 132 Мбайт/с (264 Мбайт/с для 32/32 на частотi 66 Мгц i 528 Мбайт/с для 64/64 на частотi 66 Мгц), пiдтримку функцiї Bus Mastering i автоконфiгурацiї (автовизначення настроювань). Кiлькiсть рознiмань шини на одному сегментi обмежено чотирма. Сегментiв може бути трохи, вони з'єднуються один з одним за допомогою так званих мостiв (bridge). Цi сегменти поєднуються в рiзнi топологiї (дерево, зiрка i т.п.). В даний час PCI - сама популярна шина, використовується також на iнших комп'ютерах. Усi роз`єми i карти до даних шин подiляються на такi, що пiдтримують рiвнi сигналiв 5 В, 3.3 В и на унiверсальнi. Першi два типи вимагають вiдповiдностi один одному, а унiверсальнi карти ставляться в будь-який роз`єм.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок