Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Державний Університет Інформаційно-комунікаційних Технологій

Державний Університет iнформацiйно-комунiкацiйних технологій створено в 2002 році на базі Київського інституту зв'язку. Його очолює Володимир Георгiйович Кривуца, доктор технiчних наук, професор, заслужений дiяч науки i технiки України.

Університет є провідним державним навчальним закладом у системі телекомунiкацiй, базовим з підготовки фахiвцiв для систем Державного комітету зв'язку та iнформатизацiї України, інших державних відомств. Вiн має IV, найвищий рівень акредитації. Готує бакалаврiв, спецiалiстiв, магiстрiв.

Університет має 4 факультети: факультет iнформацiйних мереж зв'язку; факультет телекомунiкацiй; факультет менеджменту; факультет iнформацiйної безпеки; iнститут заочного та дистанцiйного навчання.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна, екстернат. Університет веде підготовку аспiрантiв.

Університет має сучасну матерiально-технiчну базу, комп’ютерні класи, лабораторії, обладнані сучасною комунiкацiйною технікою, доступ до мережі Інтернет. Навчання на факультетах здійснюється за новiтнiми технологіями.

При Унiверситетi є аспірантура та докторантура, діє Спецiалiзована вчена рада з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

В Унiверситетi можна набути другу вищу освіту за всіма напрямами підготовки фахiвцiв.

Адреса:

Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 7
тел.: 245-85-93, факс.: 248-85-78
e-mail: mailto:info@duikt.edu.ua
Internet: www.duikt.edu.ua


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок