Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Свято-Успенська Святогiрська Лавра

birdflyview.jpg Одна з iснуючих версiй його заснування припускає виникнення обителi пiд час виникнення iконоборчої єресi у Вiзантiї в 8-9 вв. i пов'язує його з втечею в росiйськi краї вiзантiйських ченцiв. До початку 18 столiття монастир не раз пiддавався розгарбуванням вiд кримських татар, тому царськими указами в ньому пропонувалося постiйно проживати загоновi воїнiв. Крiм того, Святогiрський гарнiзон, що розташовувався в серединi крейдової скелi, мав 4 пушки для оборони. У кiнцi 17 столiття, зi зменшенням небезпеки вiд татар, ченцi спустилися з печер для проживання до пiднiжжя скелi, де i були закладенi першi наземнi храми.

Однак, хоча життя в 18 столiттi i стало спокiйнiшим, обитель спiткали новi лиха, у числi яких були i моровi виразки, що забрали життя багатьох iз братiї. Але головне лихо сталося в 1787 р. За указом Катерини II монастир був закритий, а все його майно вiдписане в скарбницю. У 1790 р. Святогiрський маєток був подарований iмператрицею князевi Таврiческому Григорiєвi Потьомкiну.

У скасованому станi обитель знаходилася майже 57 рокiв. Вiдновлення її, при дiяльнiй участi князiв Потьомкiних, вiдбулося в 1844 р. Першим настоятелем пiсля вiдкриття був призначений скарбник Глинської пустелi iєромонах Арсенiй, згодом Архiмандрит (1844-1859). У цей перiод були побудованi новi настоятельний, братерський, просфорний, економiчний корпуса, готелi, трапезнi, обновленi храми i печернi церкви. Крiм того, побудована нова церква з дзвiницею i закладенi Преображенська церква на вершинi гори, Успенський собор i скитський храм Арсенiя Великого.

При наступному настоятелi, архiмандритi Германi (1859-1890), було закiнчене будiвництво закладених ранiше храмiв, а також улаштований лiкарняний хутiр з церквою на честь Ахтирської iкони Богоматерi, трапезний храм Рiздва Пресвятої Богородицi i Спасiв Скит. При архим. Германi, а також при наступних настоятелях обитель процвiтала як зовнi, так i духовно i стала вiдомою по всiй Росiї.

З 1918 р. почалося розгарбування монастиря. Усе майно було описано i вилучене, блюзнiрства над священними предметами в обителi супроводжувалися побиттям i убивством монастирської братiї. У 1922 р. Святогiрська обитель була закрита, а на її територiї органiзований Будинок вiдпочинку для робiтникiв Донбасу. В наступнi роки, у тому числi i в роки Великої Вiтчизняної вiйни, обитель пiддавалася великому руйнуванню. У 1947р. був знищений цвинтарний Всесвятський храм, а в 1960-х роках знищенi всi монастирськi цвинтарi. Головна святиня обителi, Успенський соборний Храм, був перебудований пiд кiнотеатр, а трапезна церква Рiздва Богородицi - пiд їдальню санаторiю Артема.

...Однак пройшло 70 рокiв розрухи, i в 1992р. виповнилися пророцтва багатьох Святогiрських старцiв, якi були свiдками закриття обителi : монастир був вiдновлений. Намiсник настоятеля монастиря, батько Серафiм, разом iз братiєю почали реставрацiйне i духовне вiдродження обителi. З 1995 р., зi збiльшенням числа братiї, цi роботи активiзувалися. На сьогоднiшнiй день монастиревi переданi всi збереженi храми, будуються новi на мiсцi висаджених, реставруються постарiлi будинки.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок