Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Телефонія

Телефонія

Днем народження телефонного зв'язку (передачі мови на значні вiдстанi за допомогою електричних сигналів) вважається 7 березня 1876 року. У цей день О. Г. Белл одержав у Чикаго патент на перший, практично реалізований телефонний апарат, на який подав заявку 14 лютого 1876 р. Сьогодні не істотно, що спроби створення телефону були початі ще до Белла, та й сам термiн "телефон" з'явився ранiше. Не iстотно i те, що Белл на власне технiчне рiшення наштовхнувся випадково, займаючись проблемами тонального телеграфу. iстотно ж те, що для розвитку суспільства необхідно було створити телефонний зв'язок, а Белл першим запропонував практичний спосіб задоволення цієї потреби людства.

Відкриття Белла знаменувало початок ери телефонії. А термін "телефонія" має досить широке значення, яке охоплює всі науково-технiчнi аспекти телефонного зв'язку.

Після 1876 р. телефонний зв'язок став самим масовим видом зв'язку, як за кiлькiстю абонентiв-користувачiв, так i за обсягами iнформацiї, переданої по мережах. Така значимість телефонного зв'язку порозумівається тим, що вона краще інших технічних засобів забезпечує ефект особистого контакту: телефонне повідомлення одночасне передає значеннєву iнформацiю (текст), iндивiдуальнi ознаки того, хто говорить i емоційне фарбування повідомлення. Наближення до безпосереднього спілкування стало ще більш значним з появою відеотелефона.

Телефони

За минули 125 років телефонія пройшла шлях від запропонованого Беллом найпростішого електромагнітного телефону, що дозволяв вести розмову в напiвдуплексному режимі з абонентом у сусідньому приміщенні, до глобальних мереж телефонного зв'язку наших днів.

Операційний зал 

Незабаром після винаходу Белла стало ясно, що сам по собі телефонний апарат без засобів, які забезпечують установлення різних з'єднань "за вимогою" не знайде широкого застосування. Вже в 1878 р. була введена в експлуатацію перша телефонна станція, що обслуговує абонентів у зоні невеликого міста Нью-Хейвен (США). Далі, у міру створення інших зон телефонного зв'язку, виникла необхідність з'єднання між абонентами окремих зон. Так народилася концепція багаторівневої iєрархiчної структури мережі телефонного зв'язку.

Телефонні мережі, поза залежністю від масштабів i складності, складаються з елементів, які можна об'єднати в три групи:

  • абонентські термінали (звичайно - телефонні апарати);
  • лінії зв'язку (абонентські i сполучні лiнiї);
  • центри комутації чи телефонні станції.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок