Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Революція в телефонії

Революція в телефонії

Другий період розвитку телефонії, що почався в 70-i роки XX сторіччя, вніс у неї радикальні зміни.

Основою телефонії стали нові технології:

  • електронна технологія дозволила перевести всі апаратні засоби телефонії на електронну елементну i технологічну базу;
  • цифрова технологія на основі представлення різних видів iнформацiї в єдиній цифровій формі інтегрувала обслуговування різних видів зв'язку, а також об'єднала системи передачі i комутації;
  • комп'ютерна технологія, застосування якої виразилося не тільки у використанні комп’ютерів у ролі пристроїв керування АТС, але й у створенні комп'ютерних термiналiв, дозволила абоненту одержувати послуги різних видів зв'язку за допомогою єдиного термінала.

Ручні комутатори Ручні комутатори 2 Ручні комутатори 3

При рiвнiй абонентській ємностi відрізняються в багато десятків разів за ваго-габаритними показниками числа наданих послуг.

Комп’ютеризація телефонії, яка називається комп'ютерно-телефонною iнтеграцiєю (Computer Telephone Integration - CTI), дозволяє поєднувати рiзнi мережі, системами передачі, комутації, керування i термiнальнi пристрої.

Говорячи про другий період в iсторiї телефонії, слід зазначити не тільки радикальний характер змін, що відбуваються, але i їх високий темп, що особливо зріс протягом останніх десятиліть. З'явилися системи i мережі з iнтеграцiєю послуг (ISDN - Integrated Services Digital Network). Успішно розвиваються такі додатки телефонії, як мобiльнi мережі зв'язку, а також мережі безпроводового абонентського доступу. Напрямок комп'ютерно-телефонної iнтеграцiї привів до створення єдиних програмно-апаратних платформ із зосередженням усіх функцій в одній системі - інтелектуальному сервері мережі. Відзначається ріст мультимедiйних додатків (передача вiдеоконференцiй i т.п.).

Нарешті, розвивається технологія ІР-телефонiї, що забезпечує передачу мови по мережах пакетної комутації.

У таблиці в хронологічному порядку зiбранi етапні події з iсторiї телефонії, хоча цей перелік не претендує на повноту; занадто багато вiдкриттiв i здійснень в iсторiї телефонії. Звернемо увагу на іншу особливість приведених фактів - на великі розриви між датами народження ідей, винаходів, розробок i часом їхньої реалiзацiї. Таке запізнювання характерне для систем телефонії - систем масового користування, зміна яких зв'язана з необхiднiстю заміни великої кiлькостi устаткування, яке найчастіше продовжує справно функціонувати.

На закінчення відзначимо, що зі зміною змісту телефонії (нові технології, придбання нових властивостей i можливостей у наданні послуг) змінюється відношення до неї користувачів. У наші дні визнано, що будь-яку справу неможливо вести без якісного зв'язку, тому користувачі вимагають надання їм широкого кола послуг i конкурентноздатність будь-якої системи телефонії зараз визначається ступенем задоволення цієї вимоги.

З впровадженням у телефонію нових технологій змінюється її зміст, але не змінюється її роль у спілкуванні між людьми. Тому телефонія має відзначити ще не один ювілей.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок