Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Цифрова АТС типу "Дніпро"

Архітектура системи "Дніпро" закладена в основу побудови інтегральної цифрової мережі зв'язку з базовою швидкістю 32кбіт/с, принципи взаємодії якої з ЦМІС закріплені Міжнародним союзом електрозв'язку (МСЕ) в Рекомендації I.525, розробленій при безпосередній участі фахівців ЦНДІЗ.

ИЦ "Дніпро" є оригінальною і поки єдиною в світі повністю інтегральною цифровою стаціонарною мережею зв'язку з доведенням цифрового потоку безпосередньо до абонентської установки. Завдяки цьому факту ИЦ "Дніпро" займає проміжне положення між традиційними класичними ІЦСЗ і Цифровими мережами з інтеграцією служб (ЦМІС).

Доведення цифрового потоку безпосередньо до абонентського терміналу дозволяє здійснити повністю цифрову передачу цифровій інформації самого різного вигляду і призначення: мова, дані, факсиміле і т.д. аж до поволі змінних зображень.

Крім того, при необхідності для певних груп абонентів можуть бути надані канали з пропускною спроможністю 64 кбіт/с, шляхом надання їм в монопольне користування пар каналів 32 кбіт/с.

Абоненти ІЦ "Дніпро" дістануть можливість, не будучи підключеними до ЦМІС, і не обов'язково маючи в своєму розпорядженні базовий доступ ЦМІС, користуватися практично всіма її можливостями.

Система цифрової абонентської сигналізації забезпечує можливість гнучкого розширення складу сигналів, необхідних для реалізації перспективних послуг електрозв'язку.

Встановлювані на телефонній мережі загального користування (ТФЗК) станції системи "Дніпро", такі, що взаємодіють один з одним, утворюють інтегральну цифрову мережу ІЦ"Дніпро". При цьому між абонентами ІЦ "Дніпро" організовується крізний чьотирьохпроводний канал зі швидкістю передачі 32 кбіт/с.

Всі ЦТА, включені в ІЦ "Дніпро", забезпечують витікаючий місцевий і міжміський телефонний зв'язок високої якості, що входить, всіма абонентами ТФЗК з дотриманням звичайної процедури з'єднання шляхом набору номера абонента, що викликається.

Будь-які абоненти, включені в ІЦ"Дніпро", при з'єднанні між собою можуть обмінюватися даними на швидкості до 32 кбіт/с через додатковий пристрій, що підключається до ЦАЛ, - термінальний адаптер (АТ). При передачі даних система "Дніпро" передає вхідному абонентові спеціальний викличний сигнал, що забезпечує обмін даними між абонентами ІЦ"Дніпро" в автоматичному режимі.

Великим достоїнством ІЦ"Дніпро" при міжміському з'єднанні є те, що при з'єднанні двох абонентів ІЦ"Дніпро" через аналогові АМТС між мікротелефонними трубками цих ЦТА в усіх випадках утворюється електричний чьотирьохпроводний телефонний канал, в який можуть бути включені тільки два послідовно сполучених цифрових каналу, обладнаних на кінцях аналого-цифровими перетворювачами телефонних сигналів, що працюють на швидкості 32 кбіт/c. При такому з'єднанні забезпечується значно вища якість телефонного зв'язку, чим в існуючій мережі.

Якщо дві різних місцеві ІЦ"Дніпро" з'єднуються через частину міжміської телефонної мережі, оснащеної на всіх ділянках електронними АМТС, цифровими системами передачі і системної сигналізації №7 МККТТ, то на стиках ІЦ"Дніпро" з АМТС перетворення АДМ-ІКМ можна виключити. Якість передачі сигналів між абонентами, що належать двом різним ІЦ"Дніпро", не відрізнятиметься у такому разі від якості передачі між абонентами однієї мережі.

Особливістю системи "Дніпро" є те, що при її застосуванні побудова сільських мереж зв'язку нічим не відрізняється від міських, оскільки наявність двох типів виносного устаткування - абонентських концентраторів (МАК-В) і абонентських мультиплексорів (УАМ) - дозволяє довести цифрову абонентську лінію до абонентів, віддалених від ступеня транзитної комутації за допомогою ЦСП на відстань до 80 км. Використання радіорелейних, супутникових і волоконно-оптичних ліній передачі практично знімає обмеження з місця розташування абонентів щодо станційного устаткування. При побудові місцевих мереж ця особливість системи "Дніпро" дозволить гнучко задовольняти заявки абонентів і на місцевих мережах знайдуть широке застосування різні види побудови цифрових абонентських мереж, що відображають розташування абонентів на місцевості і забезпечують велику економію кабелю. При цьому можуть застосовуватися кільця, деревовидні і інші структури ЦАС. Враховуючи цю здатність сполучати просторово рознесених абонентів за допомогою однієї станції можна задовольняти колективні заявки на телефонне обслуговування від організацій, у яких приміщення географічно рознесені і надавати їм, наприклад, службу «ЦЕНТРЕКС».

Для підвищення ефективності використання сполучних ліній між станціями системи "Дніпро" і станціями інших типів доцільно фізично розміщувати устаткування взаємодії на станціях інших мереж, але функціонально включати його до складу ІЦ"Дніпро".

Абоненти цифрових мереж, включаючи ЦМІС, можуть мати доступ ко всім абонентам ІЦ "Дніпро" через міжнародні і міжміські ЕАТС за допомогою транскодерів 32/64. Безумовно, при цьому буде забезпечена передача мовних і інших повідомлень.

Абонентську цифрову мережу складають:

  • абонентське устаткування
  • устаткування абонентського мультиплексування
  • кабельні лінії зв'язки, що сполучають ці види апаратури між собою зі станцією.
абонентське устаткування

Абонентське устаткування - це сукупність крайових абонентських пристроїв, що розташовуються безпосередньо у абонентів і забезпечують взаємодію кожного абонента зі станцією, мережею і з іншими абонентами.

У число крайових абонентських пристроїв системи "Дніпро" входять:

  • цифровий телефонний апарат (ЦТА);
  • термінальні адаптери (АТ) для підключення до ЦАЛ апаратури передачі даних (ЦАПД) або модемів аналогової апаратури;
  • таксофони різних типів і призначень со спеціальними пристроями, що погоджують (АТZ).

Основною особливістю побудови системи "Дніпро" є доведення цифрових потоків абонентських каналів зі швидкістю 32 кбіт/с безпосередньо до абонентських терміналів, забезпечуючи можливість їх універсального використання в системах зв'язку.

Найбільш масовим крайовим абонентським пристроєм є ЦТА з кнопковим номеронабирачем, вбудованим аналого-цифровим і цифро-аналоговим перетворювачами і цифровим пристроєм тонального виклику.

Завдяки доведенню цифрового каналу до абонента можливе використання абонентських ліній для передачі даних на швидкостях до 32 кбіт/с включно, а при використанні двох пар абонентських ліній - на швидкості 64 кбіт/с. Підключення до ЦАЛ цифрових терміналів проводиться за допомогою термінальних адаптерів (АТ).

Як таксофони різного призначення можуть бути використані існуючі таксофони, що підключаються до цифрових абонентських ліній за допомогою пристроїв ATZ, що погоджують.

Абонентська аналогова апаратура може підключатися до цифрових абонентських ліній за допомогою звичайних модемів і АТ типа ATZ1.

Абонентська апаратура підключається до станції тільки через видалені абонентські мультиплексори (УАМ), розміщені в безпосередній близькості від абонентських терміналів.

Устаткування абонентського мультиплексування утворює груповий потік з індивідуальних потоків крайових абонентських пристроїв і передає його до станції по загальному тракту, а також проводить відповідне розділення у відповідь групового потоку.

Передбачається можливість використання одно- і двоступінчасте устаткування абонентського мультиплексування, а також включення мультиплексорів послідовно або кільцем. Основним реалізованим в даний час є одноступінчатий варіант, при якому видалений абонентський мультиплексор підключає до станції до 63 ЦТА (УАМ-63). УАМ-63 розташовується на відстані не більш 500 м від абонентських пристроїв і з'єднується зі станцією цифровою груповою абонентською лінією (ГАЛ) зі швидкістю передачі 2048 кбіт/с.

При двоступінчастій побудові устаткування абонентського мультиплексування воно складається з пристроїв двох типів: УАМ першого і другого ступеня. До УАМ першого ступеня можуть підключатися при видаленні до декількох кілометрів декілька УАМ другого ступеня, а ко всім УАМ - віддалені від них на відстань до 500 м крайові абонентські пристрої. Це значно розширює площу розміщення ЦТА, підключених до однієї ГАЛ.

Технічні засоби системи "Дніпро" з'єднуються цифровими лініями, по яких передаються індивідуальні або ущільнені за часом цифрові потоки. Ущільнені за часом потоки передаються за допомогою устаткування цифрових трактів. Тимчасові позиції в ущільнених потоках відповідають абонентським, проміжним або сполучним лініям.

У системі "Дніпро" залежно від дальності передачі застосовуються декілька типів цифрових ліній.

На ділянці від абонентського устаткування до УАМ використовуються індивідуальні фізично двопроводні цифрові абонентські кабельні лінії (ЦАЛ) зі швидкістю передачі 32 кбіт/с. Побудова такої лінії спрощується завдяки установці УАМ в безпосередній близькості від підключених до нього ЦТА. Електрично ЦАЛ є чьотирьохпроводною, оскільки імпульси прямого і зворотного напряму в кожному такті розділяються за часом. Сигнали різних видів передаються по тій же ЦАЛ однаковим лінійним кодом, взаємно виключаючи один одного на різних етапах з'єднання. Довжина ЦАЛ може досягати 500м при діаметрі жил абонентського кабелю 0,5мм.

На ділянці від УАМ до МАК використовуються групові цифрові абонентські лінії (ГАЛ). ГАЛ є фізично і електрично чотирьохпроводними цифровим первинним трактом зі швидкістю передачі 2048 кбіт/с, в якому ущільнюються за часом сигнали 63 ЦАЛ. Крім того, в тракті є тимчасова позиція, призначена для передачі сигналів цикловій синхронізації і контролю. Довжина ГАЛ може досягати 3 км при використанні міських телефонних кабелів типа ТПП з діаметром жил 0,5 мм по двокабельній системі. При використанні дво одночетвіркових кабелів з діаметром жил 0,9 мм (типа КСПП) обміну з УАМ може виконуватися на відстані до 7км. Проміжні регенератори на ГАЛ не застосовуються.

Внутрішньостанційний обмін між МАК і МТК проводиться по трактами проміжних ліній (ПЛ), зі швидкістю 2048 кбіт/с, в яких ущільнено по 62 індивідуальних потоку інформаційних сигналів. Кожен тракт ПЛ супроводжується загальним каналом сигналізації зі швидкістю 16 кбіт/с. Максимальна довжина межстативної лінії не більш 50 м. Межстативне з'єднання здійснюються кабелями місткістю від однієї до восьми екранованих пар.

Аналогічні симетричні лінії зв'язку використовуються для передачі між стативами інших сигналів (тактової частоти, фазуючих імпульсів, потоків сигналів взаємодії, СВС і т.п.)
 Блок абонентських ліній забезпечує стик з груповими абонентськими лініями (ГАЛ), концентрацію абонентського навантаження в ПЛ, передачу сигналів взаємодії з абонентами, організацію конфеpенцзв'язку.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок