Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Запитання та вiдповiдi

 • Я пiдраховую трафiк зi свого боку. Трафiк, пiдрахований мною не спiвпадає з трафiком, вказаним на сторiнцi статистики. В чому може бути причина?
  "Укртелеком" пiдраховує трафiк за допомогою автоматизованого програмно-апаратного комплексу, що пройшов сертифiкацiю. Причин невiдповiдностi Ваших даних, даним "Укртелеком" , може бути кiлька. Ось деякi з них:

  - Ваша програма пiдрахункiв базується на НТТР логах проксi сервера, що принципово невiрно;
  - трафiк пiдраховується не за всiма протоколами;
  - некоректно налагоджений пiдрахунок трафiку для Вашої топологiї мережi;
  - якщо у користувача встановлений firewall-a, то програма пiдрахунку трафiку буде рахувати лише той трафiк, який попадає пiд дозвiл firewall-a. Трафiк, iгнорований (вiдкинутий) firewall-a, не буде враховуватись програмою пiдрахунку користувача, а системою пiдрахунку з боку оператора буде врахований;
  - оператор не вiдслiдковує, чи дiйшов пакет до користувача. Вiдповiдно "загубленi" пакети пiдраховуються системою облiку провайдери, але невидимi для користувача.
 • Якi модеми рекомендовано для використання послуги ADSL?
  В якостi модема з USB iнтерфейсом рекомендується використовувати модем OMNI ADSL USB EE (Annex A) (Driver S/W Version: 29072.099.080.000 CWA.1.0.CO). Пiсля закiнчення тестування модемiв ADSL2+ з iнтерфейсом USB буде надано додатковi рекомендацiї.
  Для пiдключення абонентiв рекомендовано використовувати нижчеперерахованi модеми. По результатам додаткових тестувань (пiсля усунення виробниками недолiкiв обладнання та програмного забезпечення) та тестування нових моделей перелiк модемiв, дозволених для використання на мережi широкосмугового доступу ВАТ "Укртелеком", буде доповнюватись.


п/п
Назва модему ADSL2+ Кiлькiсть портiв Ethernet Виробник Маркiровка
1 Callisto 821+ 1 порт Ethernet Iskratel SI2000 Callisto 821+ Router:X7721 Annex A v1.0.0.0/Argon III CSP v1.0(ISO 9.0) [3.3.3]
2 Ganymede 822+ 4 порти Ethernet Iskratel SI2000 Ganymede822+ Router:X7728 Annex A v1.0.0.0/Argon III CSP v1.0(ISO 9.0) [3.3.6-0.5]
3 P660R EE 4 порти Ethernet Zyxel Zy NOS F/W Version: V3.40(UQ.0) 12/16/2004 DSL FW Version:TI AR7 03.02.05.00
4 P660R EE 4 порти Ethernet та порт Wi-Fi Zyxel Zy NOS F/W Version: V3.40(RE.9)05/13/2005 DSL FW Version:TI AR7 03.02.06.00
5 P662HW EE 4 порти Ethernet та порт Wi-Fi Zyxel Zy NOS F/W Version: V3.40(QR.6) 06/07/2005 DSL FW Version:TI AR7 03.02.06.00
 • Порiвняльна характеристика ADSL вiд "Укртелеком" та iнших видiв доступу до мережi Iнтернет:
  ADSL вiд "Укртелеком" i Diul-up
  ADSL2+ Diul-up
Телефон (пiд час роботи в Iнтернет) Вiльний Зайнятий
З'єднання з мережею Iнтернет Постiйний зв'язок. Немає необхiдностi щоразу додзвонюватись. Необхiдно додзвонюватись
Надiйнiсть Обриви зв'язку практично вiдсутнi. Частi обриви з'єднання.
Швидкiсть До 24 Мбiт/с До 56 Kбiт/с
Медiа сервiси, вiдео, музика, iгри Є можливiсть Неможливо в повному обсязi через невелику швидкiсть.
 • Для прикладу, порiвняйте швидкiсть передач рiзноманiтної iнформацiї мiж високошвидкiсним доступом по ADSL та звичайним комутованим доступом
  ADSL (1024 Кбiт/с) Diul-up
Тип файлу Час закачування Час закачування
Велика фотографiя ( 1 Мбайт) 8 сек. 6 хв
Музичний MP3-файл (5 Мбайт) 40 cek 30 хв
Вiдео клiп (30 Мбайт) 4 xв. 3 год.
Повноформатний вiдеофiльм (800 Мбайт) 107xв. кiлька дiб
Великi документи (1,5 Мбайт) 12 cek 6 хв
Он лайн-iгри Швидко i з маленьким пiнгом навiть на європейських та американських серверах неможливо через невелику швидкiсть


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок