Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Передплачені пакети

Увага акція! З 15 жовтня вільний доступ до мобільного Інтернету для всіх абонентів «U`try»
Тариф «U'try»
Голосові послуги Бонус за поповнення рахунку, щомісячно* 1 000 хв
Дзвінки в мережі: мобільні та фіксовані, на голосову та відео пошту, грн/хв 0,30
Відеодзвінки, грн/хв 0,30
Дзвінки на номери послуги "Сiм’я" Необмежені
Дзвінки на номери інших мобільних операторів України, грн/хв 0,85
SMS, MMS SMS у межах України, грн/шт 0,30
SMS за межі України, грн/шт 0,65
MMS у межах України, грн/шт 0,50
MMS за межі України, грн/шт 4,95
Передача даних Мобільний Інтернет в мережі Укртелекому (в т.ч. WAP), грн/Мб 0,10
Необмежений Мобільний Інтернет (без врахування WAP) при замовленні послуги «ОГО!Мобільний безліміт»**, грн/доба 5,99
Мобільний Інтернет у національному роумінгу, грн/Мб 0,40
Швидкість приймання інформації, Кбіт/сек до 1 024
Швидкість передавання інформації, Кбіт/сек до 256

Тарифи вказано  у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.

Одиниця тарифікації дзвінків - 1 секунда

Одиниця тарифікації послуги доступу до Інтернет – 10 кб

Трафiк передачi/приймання MMS  тарифiкується у вiдповiдностi до тарифного плану абонента.

Дiзнатися про те, як пiдключити послугу "Сiм'я",  Ви зможете на сторiнцi "Сiм'я".

В продажу є стартові пакети вартістю 50 грн та 25 грн.

При активації стартового пакета вартістю 50 грн нараховується 40 грн., в тому числі 30 грн., що діють протягом 30 днів з дня активації та можуть використовуватися на голосові та відеодзвінки, на номери мереж абонентів фіксованого телефонного та рухомого (мобільного) зв’язку по Україні, передавання SMS, MMS по Україні, доступу до Інтернет у мережі рухомого (мобільного) зв’язку Укртелекому та мережі національного роумінг-партнера відповідно до тарифів тарифного плану. Невикористані кошти по закінченню 30 днів перенесенню або поверненню споживачу не підлягають.

При активації стартового пакета U’try вартістю 25 грн нараховується 10 грн. Кошти з рахунку можуть використовуватися на голосові та відео дзвінки, на номери мереж абонентів фіксованого телефонного та рухомого (мобільного) зв’язку по Україні, передавання SMS, MMS по Україні, доступу до Інтернет у мережі рухомого (мобільного) зв’язку Укртелекому та мережі національного роумінг-партнера та інші види послуг мобільного зв’язку відповідно до тарифів тарифного плану.

УВАГА! З 1.04. 2010 змінено тарифи в пакетах «U'нік», «U'сіті».

Стартові пакети «U`нік», «U`сіті» вартістю 100 грн., на основному рахунку яких є 50 грн., активуються за тарифами згідно з тарифним планом «U`try».

* Додаткові умови Тарифного плану:

1.1. У разі поповнення абонентського рахунку Абонентом на суму 30,00 (тридцять) грн.  і більше шляхом поповнення через електронні платіжні системи та банкомати, паперовим чи електронним ваучером, Абонентові надається 1000 нетарифікованих хвилин для здійснення вихідних відео та голосових дзвінків (в т.ч. переадресування викликів) на номери абонентів мобільної та фіксованої мережі Укртелекому (крім номерів, включених у послугу «Сім`я») (далі - Бонусні хвилини). Бонусні хвилини нараховуються одразу після того, як сума поповнень протягом календарного місяця (з першого по останнє число місяця) досягне 30 та більше гривень. Враховуються поповнення будь-яким методом та номіналом, крім коштів переведених за послугою U`transfer-Переказ коштів;

1.2. Термін використання Бонусних хвилин - 30  днів з дня їх нарахування. Невикористані протягом  30 днів Бонусні хвилини анулюються;  

1.3. Бонусні хвилини використовуються для користування послугами в мережі Укртелекому. І не використовуються, коли  абонент перебуває  в національному та міжнародному роумінгу.

1.4. Якщо після останнього нарахування Бонусних хвилин не пройшло 30 (тридцяти) днів, однак настав  наступний календарний місяць та Абонент поповнив власний абонентський рахунок на суму 30,00 (тридцять) грн.. і більше, невикористаний залишок Бонусних хвилин анулюється, а Абонентові нараховуються нові Бонусні хвилини у повному обсязі із терміном використання, зазначеним у п. 1.2.

1.5. Якщо Абонент, який обслуговується на умовах Тарифного плану «U`try» змінює Тарифний план на будь-який інший, відмінний від даного Тарифного плану, нарахування Бонусних хвилин припиняється, а невикористанні Бонусні хвилини анулюються.

** Послуга «ОГО!Мобільний безліміт» надає абоненту необмежений доступ до мережі Інтернету протягом доби (з 00:00 до 24:00). При першому замовленні послуга діє з моменту активації та до кінця доби (24:00). Вартість послуги 5,99 (тариф вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсійного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартості послуги без урахування ПДВ.) Вартість послуги з урахуванням усіх податків складає 6,36 грн/доба та стягується одразу при активації послуги. Необмежений доступ надається при користуванні послугами в мережі Укртелекому. Послуга не діє в мережі національного та міжнародного роумінгу. Послуга активується на умовах підписки з щодобовим продовженням. У випадку недостатності коштів на рахунку послуга не активується. Для замовлення послуги необхідно зателефонувати з мобільного до Контакт-Центру за номером 1188 (дзвінок не оплачується).

Активувати послугу «Сiм'я»

Користуючись послугою «Сiм'я», абонент отримує можливiсть  телефонувати за спецiальними тарифами на п'ять номерiв абонентiв мережі мобільного зв'язку Укртелекому або на 4 номери мобільного та на один номер фiксованого зв'язку Укртелекому.

Отримувати iнформацiю про баланс рахунку

Кожний абонент має можливiсть контролювати свої витрати, отримуючи iнформацiю про стан свого рахунку через USSD-запит або за допомогою голосового автовiдповiдача IVR за номером 2100. Перевірити залишок включених до пакета хвилин можна через USSD-запит .

Тариф «Твій бонус»
Вартiсть стартового пакета, грн. 33
На рахунку, грн. 17
Дзвiнки в мережi Укртелекому: мобiльнi та фiксованi, на голосову та вiдео пошту, грн/хв 0,33/0*
Вiдеодзвiнки, грн/хв 0,33/0*
Дзвiнки на номери послуги «Сiм'я», грн/хв 0,10
Дзвiнки на номери iнших мобiльних операторiв України, грн/хв 0,85/0*
SMS у межах України, грн/шт 0,33/0*
SMS за межi України, грн/шт 0,65
MMS у межах України, грн/шт1 0,50
MMS за межi України, грн/шт1 4,95
Мобiльний Iнтернет, грн/Мб 0,33/0*

1 трафiк передачi/приймання MMS тарифiкується у вiдповiдностi до тарифного плану абонента

* тариф дiє в рамках бонусних послуг

Вартість стартового пакета складає 33 грн. При активації нараховується 27 грн.,  в тому числі 10 грн., що діють протягом 30 днів з дня активації стартового пакета та можуть використовуватися на голосові та відео дзвінки, на номери мереж абонентів фіксованого телефонного та рухомого (мобільного) зв’язку   по Україні, передавання  SMS, MMS  по Україні, доступу до Інтернет у мережі рухомого (мобільного) зв’язку   Укртелекому  та мережі національного роумінг-партнера  відповідно до тарифів тарифного плану. Невикористані кошти по закінченню 30 днів перенесенню  або поверненню споживачу  не  підлягають.

 

Умови нарахування бонусних послуг

Послуга Кiлькiсть платних подiй, за якi нараховуються бонуси, од. Кiлькiсть бонусiв Максимальна кiлькiсть бонусiв за мiсяць**
Дзвiнки в мережi: мобiльнi та фiксованi, на голосову та вiдео пошту, вiдеодзвiнки в мережi, грн/хв 33 хвилини 33 бонуснi хвилини 66 хвилин
Дзвiнки на номери iнших операторiв мобiльного зв'язку по Українi, хв. 33 хвилини 17 бонусних хвилин 170 хвилин
SMS-повiдомлення, шт. 33 SMS 33 бонусних SMS 330 SMS
Передача даних, Мб *** 100 Мб 200 бонусних Мб 2 000 Мб

** За використання послуг «Дзвiнки на номери iнших операторiв мобiльного зв'язку по Українi», «SMS повідомлення» та «Передача даних»  можливо до 10 нарахувань бонусних послуг на мiсяць. Кiлькiсть нарахувань за використання послуги «Дзвiнки в мережi: мобiльнi та фiксованi, на голосову та вiдео пошту та вiдеодзвiнки в мережi Укртелекому» не перевищує 2 разiв на мiсяць. Бонуси можуть нараховуватись одночасно на всi види послуг, на яких було досягнуто необхiдну кiлькiсть платних подiй.

*** Бонуси не можуть бути використані у національному та міжнародному роумінгу та дiють 30 календарних днiв з дня нарахування. Невикористанi бонуси на наступний перiод не переносяться.

Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ. Без плати за з'єднання.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок